Posted in: Agama

Puasa Yang Diharamkan dalam Islam

Puasa Yang Diharamkan dalam Islam Islam mengharamkan umatnya untuk berpuasa pada waktu tertentu atau pada kondisi tertentu seseorang yang menjalankan puasa. Berikut ini ialah puasa-puasa yang haram hukumnya untuk dikerjakan : Dua Hari Raya Para ulama telah sepakat atas haramnya berpuasa pada kedua hari raya baik puasa fardu maupun puasa sunnah berdasakan hadis Umar ra […]