KISAH NABI ISA AS

KISAH NABI ISA AS

Agama

KISAH NABI ISA AS Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur’an ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur’an. Di dalam al-Qur’an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera Mariam, putera Mariam, dan al-Masih. Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia

Puasa Yang Diharamkan dalam Islam

Puasa Yang Diharamkan dalam Islam

Agama

Puasa Yang Diharamkan dalam Islam Islam mengharamkan umatnya untuk berpuasa pada waktu tertentu atau pada kondisi tertentu seseorang yang menjalankan puasa. Berikut ini ialah puasa-puasa yang haram hukumnya untuk dikerjakan : Dua Hari Raya Para ulama telah sepakat atas haramnya berpuasa pada kedua hari raya baik puasa fardu maupun puasa sunnah berdasakan hadis Umar ra